Robotic Process Automation

robo-F

Descriere servicii RPA

Robotic Process Automation este o tendinţă modernă de automatizare, bazată pe implementarea “roboţilor software”, ce interpretează comportamentul uman în interacţiunea cu un sistem de informaţii al companiei. Roboţii software sunt creaţi pentru a înlocui oamenii în sarcinile repetitive, ce necesită interacţiunea între diferite aplicaţii sau sisteme complexe de informaţii. Activitățile tranzacţionale repetitive şi volumul mare al acestora pot induce demotivarea, lipsa atenţiei şi, în consecinţă, o probabilitate foarte mare de a produce erori neintenţionate.

Roboţii software (numiţi uneori “artefacte”) nu reprezintă o altă aplicaţie de software implementată în cadrul organizaţiei pentru a rezolva o problema specifică de business. Crearea de roboţi software necesită o înţelegere completă a proceselor organizaţiei, deoarece se bazează pe un cadru de lucru complet de abordare a proceselor.

Etape consultanta RPA

 

Abordarea noastră este de tip ”end-to-end” presupune parcurgerea a 4 etape principale:

·         Descoperirea şi calificarea proceselor

 

În această etapă, împreună cu reprezentanţii organizaţiei, vom crea harta proceselor companiei, vom alege procesele ce se califică pentru automatizarea prin intermediul roboţilor software. Acest demers vizează identificarea proceselor potrivite ce pot fi automatizate, stabilirea indicatorilor corespunzători de performanţă ai procesului şi stabilirea unei baze de referinţă pentru măsurătorile actuale şi viitoare.

·         Standardizarea proceselor

 

Pentru procesele ”candidat”, efectuăm o standardizare a acestora folosind tehnici specifice Lean şi o măsurare a performanţei procesului standardizat.

·         Automatizarea proceselor utilizând roboţi software

 

Odată ce variaţia procesului este redusă în limite acceptabile, vom începe dezvoltarea de roboţi software folosind o platforma specifică ce oferă instrumente şi tehnici pentru realizarea construcţiei componentelor software ale roboţilor. Dezvoltarea este iterativă până când artefactele sunt finalizate, testate şi validate de către reprezentanţii organizaţiei.

·         Implementare

În etapa finală, sunt implementate artefactele în mediul de producţie.

Performanţa procesului automatizat este evaluată pe o perioada de timp prestabilită pentru a calcula valoarea pentru business.

Constantin Stan Enviso

PENTRU PROGRAME DE

COACHING / CONSULTANTA RPA, CONTACTATI-NE: 

Constantin Stan

constantin.stan@enviso.org

+40 736 121 314

Alexandra Niculae

alexandra.niculae@enviso.org

+40 723 592 977

Alexandra Niculae Enviso